Tyto stránky jsou určeny pro mé podnikání v oblasti účetnictví, ale zároveň pro aktivity ve volném čase, které mají pomoci lidem nalézt rovnováhu a harmonii. 

ÚČETNICTVÍ * DANĚ * MZDY

Středočeský kraj, okres Benešov,

Praha a okolí

Nabízím  vedení účetnictví a  daňové evidence, vedení mezd a zpracování daňových přiznání. Nabízím spolehlivost, pečlivost a diskrétnost. 

Využitím mých služeb se nemusíte starat o účetnictví, pouze průběžně odevzdáváte veškeré doklady a pravidelně získáváte zpět výkazy a podklady pro daňové přiznání, popř. rovnou již vypracované daňové přiznání.

Samozřejmostí je, že ke každému klientovi přistupuji individuálně dle vzájemné dohody.

 

www.om-healing.org

 

 OM Chanting 

 

Om Chanting je tisíce let stará skupinová technika léčení pomocí vibrace OM. Byla nyní navrácena prostřednictvím Swámího Vishwanandy zpět do našeho světa. OM Chanting pomáhá přinášet světlo a harmonii všem bytostem zůčastněným a zároveň též prostoru, v němž se koná....A protože láska, světlo a energie nemají omezení, skrze sílu záměru můžeme zaslat léčivou energii též místům, situacím či lidem, kteří nejsou přímo přítomni. Přijďte tedy pomoci společně nechat OM zaznít. Om Chantingu se můžete zúčastnit zdarma.

 

 

 

SWÁMÍ VISHWABALADHARANANDA


http://www.vishwabaladharananda.org

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

27.01.2016 15:49
Finanční správa zveřejnila na svých stránkách video ke kontrolnímu hlášení...

NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ OD 1.1.2016

27.01.2016 14:58
Novelou zákona o účetnictví je upřesněn a rozveden předmět účetnictví (§ 2 ZOÚ). Předmětem účetnictví je jak podvojné účetnictví (slovy zákona "vedení účetnictví"), tak i jednoduché...

SAZBA DANĚ PŘI POSKYTNUTÍ STAVEBNÍCH NEBO MONTÁŽNÍCH PRACÍ

21.01.2016 17:58
§ 48 zákona o DPH odst. 1 - První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro...

PŘEFAKTURACE

21.01.2016 17:49
ČÚS č. 019 postup účtování 3.1.3. - Pokud ve vyúčtováních (fakturách) za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní...

ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ

21.01.2016 16:08
§72 odst.4 - Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit...

BEZÚROČNÁ ZÁPŮJČKA

19.10.2015 14:01
Bezúročná zápůjčka zaměstnanci od 1.1.2015Majetkový prospěch nebyl do konce roku 2014 předmětem daně v souladu s § 3 odst. 4 písm.j) zákona o daních z příjmů. K  datu 1.1.2015 bylo toto...

ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝROČNÍ ZPRÁVY

27.04.2015 09:30
- zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, § 21a  Účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Účetní...

VÝPOČET PŘÍJMŮ SPOLUPRACUJÍCÍCH OSOB

02.03.2015 17:11
§ 13 ZDP - Příjmy dosažené při podnikání nebo jinné samostatně výdělečné činnosti § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP provozované za spolupráce druhého z manželů a výdaje vynaložené na jejich...

SLEVA NA DANI ZA DÍTĚ UMÍSTĚNÉ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ

21.02.2015 20:26
- § 35 ba odst. 1 písm. g) - maximálně lze odečíst od daně částku ve výši minimální mzdy (tj. 8.500,- Kč, od 1.1.2015 9.200,- Kč). Uznávat se bude tzv. školkovné, a nikoli další vedlejší výdaje...

SOLIDÁRNÍ DAŇ

26.01.2015 20:41
- § 16a - zvýšení daně o 7% z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a § 7 v příslušeném zdaňovacím období a 48 násobkem průměrné mzdy (1.1.2016 se § 16a...
1 | 2 >>